O NAS

Apulijskie stowarzyszenie polsko – włoskie powstało w Bari dzięki staraniom i zaangażowaniu założycieli, przede wszystkim pana Antonia Mercuria i dr Anety Banasik, chcących stworzyć w ten sposób punkt odniesienia dla wszystkich mieszkających w Apulii Polaków. Dzięki wsparciu licznych członków i sympatyków zainteresowanych rozwijaniem tej inicjatywy, stowarzyszenie za główny cel stawia sobie promocję języka i kultury polskiej na terenie Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Apulia. Stowarzyszenie proponuje różnorodne inicjatywy kulturalne mające na celu przybliżanie i upowszechnianie polskiej kultury wśród obywateli Włoch jak również zachęca dzieci o polskich korzeniach do nauki języka i zachowywania tradycji. Dzięki zaangażowaniu członków profesjonistów chcemy również służyć radą i wsparciem obywatelom polskim przebywającym na terytorium Apulii, zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów natury biurokratyczno – administracyjnej, podkreślając jednocześnie, że właściwym organem są w tym przypadku polskie placówki konsularne oraz Ambasada RP w Rzymie.